Seminar med Jez Riley French

Humber bridge

Norsk filmlydforening, der Plosivs Marius Ytterdal er styreleder, arrangerte seminar med Jez Riley French i Oslo 3. september. Seminaret var veldig interessant og inspirerende. Jeg har skrevet en oppsummering slik at også de som ikke kunne delta kan få med seg noen tips og triks.

Jez Riley French er eksperimentell musiker og field recordist, som det ikke finnes noen god norsk oversettelse av. Begrepet “field recording” brukes vanligvis om lydopptak som gjøres utenfor lydstudioet. Innenfor film og TV er field recording forbundet med opptak av lydeffekter. Jez jobber ikke med tradisjonelle lydeffekter, selv om arbeidet hans er brukt i flere film- og TV-produksjoner. Jez fokuserer på å gjøre lange opptak av gjenstander, overflater og rom, både naturlige og menneskeskapte, og skape følelsesmessig respons. Opptakene hans brukes blant annet til egen musikkproduksjon, kunstinstallasjoner og bestillingsverk.

Jez startet seminaret med å snakke om et av sine siste prosjekter, “The Height of the Reeds”. Som bidrag til prosjektet gjorde Jez opptak på og i broen Humber bridge i England. En viktig del av jobben bestod av å fange broens karakter. Dette ble gjort ved å gjøre kontaktmikrofonopptak av broens rekkverk, bærende kabler, samt opptak inne i rom i konstruksjonen.

Jez brukte dette prosjektet som eksempel for å få fram et viktig poeng: Et nøkkelverktøy for ham er tilgang til områder med unike lyder.

“My key tool as a field recordist is access”


Les mer om prosjektet her: https://jezrileyfrench.co.uk/height-of-the-reeds.php

Det ble også brukt en god del tid på å snakke om dynamikk. Jez tror at fremtiden innen lyd vil være mer dynamisk enn det vi er vant med fra de siste årene. Ikke fall for fristelsen og komprimer alt hardt. La lytterne få høre lange, ukomprimert verk slik at de har tid til å la ørene tilpasse seg til det. Dersom lytteren må konsentrere seg, vil ørene jobbe hardere og derfor oppfatte flere detaljer.

Selv om Jez er kjent for sin bruk av alternative mikrofoner, la han vekt på at utstyret ikke er det viktigste. Selv med en rimelig opptaker, som en Zoom, er det mulig å få gode opptak dersom man bruker ørene godt og velger en god mikrofonplassering. Omnimikrofoner fra FEL ble nevnt som et godt lavbudsjettsalternativ til DPA 4060. Jez foretrekker opptakere fra Sound Devices og hadde med seg en 702 til seminaret. Lydbagen hans var veldig kompakt og enkel fordi han liker å reise lett og ha muligheten til å gjøre opptak impulsivt. I tillegg til 702-opptakeren hadde han med seg et stereopar med DPA 406 omnimikrofoner og et utvalg av uvanlige og egenproduserte mikrofoner.

Kontaktmikrofoner

Jez produserer sine egne kontaktmikrofoner og selger disse på nettsiden sin. Han la vekt på at disse mikrofonene har en større mengde piezokrystaller enn andre mikrofoner og derfor bedre bassrespons. Mikrofonene er også dekket av et lag materiale som overfører lyden til hele overflaten. Dette betyr at man kan gjøre gode opptak selv om det bare er plass til en del av mikrofonen på gjenstanden man jobber med.

Det ble stilt spørsmål fra salen om ulike festemetoder for kontaktmikrofoner. Jez anbefalte å finne et sted å klemme fast mikrofonen slik at den får direkte kontakt med gjenstanden. Dersom dette ikke er mulig kan man bruke elektrikertape, bulldog clips (papirklemme) eller “museum wax”.

Under seminaret ble det spilt noen eksempler på opptak gjort med kontaktmikrofoner:

Dissolves – The eating of fruit

I dette eksemplet festet Jez kontaktmikrofoner til gitarstrenger før han stakk strengene inn i en aprikos. Aprikosen ble så spist opp av maur over en periode på fire timer. I starten holdt maurene seg unna gitarstrengene, men senere bevegde de seg også på strengene. Opptaket kan lyttes til her:
https://engravedglass.bandcamp.com/album/dissolves-the-eating-of-fruit

Teleferica

Teleferica er vaiere som brukes for å sende kurver med ting ned fra fjell. Jez gjorde disse opptakene i Italia over flere år. Opptaket kan lyttes til nederst på denne siden:
https://jezrileyfrench.co.uk/teleferica.php

Kontaktmikrofoner og synåler

Jez spilte også av et lydeksempel fra et prosjekt der det lave budsjettet førte til at han måtte være ekstra kreativ. Til dette prosjektet kjøpte han bare inn en håndfull hasselnøtter, stakk synåler inn i dem og festet kontaktmikrofoner til disse. Så satte han fyr på hasselnøttene. Dette ga en lyd av klagende skriking.

Acoustic cameras

Acoustic cameras er et kunstprosjekt der komponister og lydkunstnere lydlegger bildene fra webcameraer rundt omkring i verden. Jez har lydlagt bildestrømmen fra et ufokusert kamera på Island.

Hydrofoner

Jez produserer egne hydrofoner og selger disse på nettsiden sin. Disse mikrofonene er blant annet brukt i naturdokumentarer produsert av BBC.

Den eneste gangen Jez har havnet i trøbbel på grunn av opptak han har gjort, var da han tilfeldigvis fanget opp lyden av ubåter tilknyttet Englands Trident-system. Disse opptakene ble gjort med hydrofoner og lagt opp på nettsiden hans. Kort tid etter fikk han et brev om at lydene måtte fjernes fra nettsiden og at han måtte gi fra seg SD-kortet han gjorde opptakene på.

Hydrofoner kan graves ned i sanden for å fange opp lyden av bølgene som slår mot stranden. I kombinasjon med tradisjonelle mikrofoner kan dette gi en veldig realistisk bølgelyd. Her kan du høre et eksempel: https://soundcloud.com/jezrileyfrench/under-the-sand-at-tides-reach#t=1:39

Under seminaret ble det også spilt av et opptak insekter i vann.

Flaggermusdetektor / coil pickup

Jez snakket kort om bruk av flaggermusdetektor (ultrasonic detector) for å fange opp lyder med frekvenser over det menneskeøret kan oppfatte. Her finner du et eksempel på flaggermusdetektor. Jez bruker gjerne flaggermusdetektor i kombinasjon med en coil pickup som fanger opp elektroniske signaler.

Jez selger coil pickups på nettsiden sin. Disse skal ha bedre frekvensrespons enn pickups som selges til bruk på gitarer.

Albumet “Voyage ultrasons” inneholder opptak gjort med flaggermusdetektor.

Geofon

En geofon brukes i utgangspunktet til å registrere bevegelse i bakken, gjerne i forbindelse med sprengningsarbeid eller jordskjelv. Jez bruker geofoner som han har modifisert selv for å kunne gjøre gode lydopptak med dem. Jez selger ikke geofoner, men nevnte at enkelte universiteter har denne typen utstyr og kan være behjelpelige med utleie eller utlån.

Opptak gjort med geofon har vanligvis ekstremt lav frekvens (infralyd) og det er derfor vanskelig å monitorere mens man er på location. For å spille av opptakene bør lydanlegget være utstyrt med en god sub.

Albumet “Room tone” og “Audible silence – Tate modern” inneholder opptak gjort med geofon.

VLF-mottaker

En VLF-mottaker (Very Low Frequency) kan fange opp signaler i frekvensområdet 3 til 30 kHz. Jez har brukt denne typen mottaker for å ta opp atmosfærisk støy. For å få gode resultater uten forstyrrelser bør opptaket gjøres langt unna høyspentledninger.

Eksempel på opptak gjort med VLF-mottaker:

Mot slutten av seminaret ble det stilt spørsmål fra salen om hva en nybegynner innen field recording bør huske på. Tipsene fra Jez var å bruke omnimikrofoner og å gjøre lange opptak. Ikke stress for å gjøre flest mulig opptak. Bruk heller god tid og gjør lange opptak på færre steder.

Seminaret ble avsluttet med avspilling av et av verkene Jez har produsert.

Flere tips og triks finner du her: https://jezrileyfrench.co.uk/faq-and-guidance-notes.php

Thomas
Latest posts by Thomas (see all)

Published by

Thomas

Thomas er lyddesigner og daglig leder hos Plosiv. Han jobber med lyd til TV, film og spill. Thomas har lydteknikerutdanning fra NISS/Norsk lydskole, bachelorgrad i informatikk og informasjonsbehandling fra NTNU og lederutdanning fra Forsvaret.