Enkle teknikker for bedre trådløs lyd


Hvis du ofte er alene på opptak som fotograf selv, eller hvis du ofte sender fotografer ut på opptak uten lydtekniker, har du sikkert opplevd problemer med trådløst lydutstyr. I denne bloggposten skal vi se på noen enkle teknikker for å løse de vanligste problemene.

Teknikkene vi skal se på vil gi:
-Mindre støy/sus
-Bedre dekning/rekkevidde
-Færre trådløse forstyrrelser

Før du drar på opptak:

Det er viktig at du kjenner utstyret godt før du tar det i bruk. Lær deg hvor du finner forskjellige valg i menyer og hva knappene brukes til. I likhet med et kamera er det ulikheter i menyer og hvor du får endret på innstillinger med tanke på merke og modell. Sørg for å finne manualen og sett deg godt inn i produktet.

Velg riktig frekvens

Bruk av riktig frekvens vil gi deg færre trådløse forstyrrelser og bedre rekkevidde. Hvilken frekvens som bør brukes er avhengig av hvor du skal gjøre opptak.

Når du kommer til opptaksstedet bør du ta deg tid til å søke etter ledige frekvenser. De aller fleste trådløse mottakere har mulighet til å gjøre dette. Vanligvis finner du dette i menyen under “scan”, “automatic setup” eller tilsvarende. Sjekk brukermanualen til ditt utstyr. Et søk etter ledige frekvenser betyr at mottakeren selv sjekker hvilke frekvenser som ikke er i bruk i området du er i og gir deg mulighet til å velge blant disse ledige frekvensene etterpå. Vanligvis tar denne prosessen mindre enn ett minutt.

Slå av alle sendere du skal bruke før du gjør et søk. Hvis en eller flere sendere er på lurer du mottakeren til å tro at disse frekvensen er utilgjengelig. Når du har funnet en ledig frekvens til den første senderen, syncer du opp og lar senderen stå på før du gjør et nytt søk til evt flere sendere.

Det er også et alternativ å sette opp det trådløse utstyret på forhånd. NKOM har lansert nettsiden finnsenderen.no hvor du kan søke etter adresser og få oppgitt ledige frekvenser. Denne metoden tar ikke høyde for at noen andre kan være på opptak på samme sted på samme dag som deg og bruke samme frekvenser. Det beste er altså å bruke mottakeren til å søke etter ledige frekvenser når du kommer til opptaksstedet.

I januar 2014 ble frekvensene for trådløs lyd endret. Tidligere kunne du bruke 800-820 MHz, men etter januar 2014 brukes dette frekvensbåndet til mobilt bredbånd. Hvis du har eldre trådløst utstyr bør du sjekke at du ikke bruker disse frekvensene. Du kan fortsatt få til å sende lyd på disse frekvensene, men det er stor risiko for at du opplever forstyrrelser på signalet. Du bør derfor snarest bytte til nyere utstyr som støtter de nye frekvensbåndene. Per i dag er 470-790 MHz samt 823-835 MHz frigjort til kommersiellt bruk.

Bruk riktig nivå på sender og mottaker

Suset som du sikkert har opplevd på trådløst utstyr kommer ofte av at nivået ikke er riktig innstilt på senderen og mottakeren.

En god fremgangsmåte er å først justere nivået på senderen og etterpå justere det på mottakeren. Nivået på senderen bør være slik at normal tale gir et utslag på rundt to tredjedeler av maksnivå, eller -18dBFS hvis du har detaljert nivåvisning. Da har du litt å gå på i tilfelle intervjuobjektet snakker høyere enn antatt. Få intervjuobjektet til å snakke en liten stund slik at du kan sjekke at du har funnet riktig nivå. Be dem gjerne om å fortelle om hva de gjorde i helga eller hvilke planer de har for ferien. Da får du bedre tid å sjekke innstillingene på og samtalen får et naturlig lydnivå i motsetning til hvis de bare sier “en, to. En, to. Test, test, test”.

Du er nødt til å bruke skjønn når du stiller inn nivået på sendere. Hvis du vet at det kommer til å bli mye roping, kan det være lurt å sette nivået litt lavere. Er du usikker, bør du bruke normal tale som utgangspunkt for nivåinnstillingen. Det er bedre at senderen overstyrer en eller to ganger i løpet av dagen enn at nivået er veldig lavt hele dagen. Publikum blir mer irritert av konstant susing hele programmet enn av litt overstyring den ene gangen noen roper.

Når du først har stilt inn senderen er det ikke så vanskelig å stille inn mottakeren. Start med å sjekke at XLR-inngangen til kamera er satt til mic (uten 48V) og skru kamerakanalvolumet til rundt to tredjedeler av maksnivå. Deretter justerer du utgangsnivået i mottakeren til et nivå som gir to tredjedels utslag i kamera ved normal tale, eller -18dBFS. Hvis det ikke gir noe særlig utslag kan du prøve å sette XLR-inngangen til kamera i line og gjøre samme prosess. Mottakeren har du vanligvis innen rekkevidde slik at det er lett å gjøre justeringer ved behov.

Det viktigste du må ta med deg fra dette avsnittet er at det ikke er lurt å ha veldig lavt nivå på senderen slik at du må kompensere med veldig høyt nivå på mottakeren. Det fører bare til veldig mye sus.

Thomas
Latest posts by Thomas (see all)

Published by

Thomas

Thomas er lyddesigner og daglig leder hos Plosiv. Han jobber med lyd til TV, film og spill. Thomas har lydteknikerutdanning fra NISS/Norsk lydskole, bachelorgrad i informatikk og informasjonsbehandling fra NTNU og lederutdanning fra Forsvaret.