Lydkurs – Oppsummering for deltakere

Denne bloggposten er ment som en oppsummering for deltakerne på lydkurset hos Grow medielab i 2018.

Signal vs støy

For at et lydopptak skal bli bra, må lyden av det du vil ta opp være høyere enn den uønskede støyen. Vi kaller dette signal/støyforhold. Noen måter å oppnå et godt signal/støyforhold på er:

  • Plasser mikrofonen nær lydkilden
  • Gjør det du kan for å fjerne/dempe støykilder der du gjør opptaket
  • Gjør det du kan for å redusere romklangen der du gjør opptaket

Mikrofonkarakteristikk

Forskjellige typer mikrofoner fanger opp lyd på ulike måter. Noen mikrofoner fanger opp lyd fra alle retninger like godt. Andre mikrofoner fanger opp lyd rett forfra best. Denne egenskapen kan brukes for å unngå eller i det minste dempe uønsket lyd på opptaket. For å gjøre dette enklere å forstå, kan du tenke på forskjellen mellom en lommelykt og en lyspære. Lommelykten lyser opp det som er rett foran. Lyspæren lyser opp like mye i alle retninger.

Vanligvis brukes mikrofoner med nyre- eller kardioidekarakteristikk på filmopptak. En typisk bommikrofon fanger opp lyd best i et ekstra smalt område rett foran mikrofonen. Vi sier gjerne at disse mikrofonene har supernyrekarakteristikk.

Kondensatormikrofon vs dynamisk mikrofon

En kondensatormikrofon trenger strøm/spenning fra lydopptakeren for å fungere. En dynamisk mikrofon trenger ikke strøm/spenning fra lydopptakeren. Sjekk bruksanvisningen til mikrofonen hvis du er usikker på hvilken type mikrofon det er.

Se etter “48v” eller “phantom power” i menyen på opptakeren for å slå på strømmen/spenningen.

Mic- vs linjesignal

Kameraer og opptakere kan vanligvis ta imot forskjellige typer signaler. Når du kobler inn en mikrofon skal du velge “mic”. Dersom du velger linjesignal, eller “line”, vil lyden bli veldig lav eller helt borte på opptaket.

Filformat, samplerate og bitrate

Noen lydopptakere gir deg mulighet til å velge forskjellige filformater. Bruk .wav-formatet. Velg 48 kHz samplerate og 24 bit bitrate. Dette fungerer med de vanligste videoformatene som er i bruk i Norge. Dersom du tar opp lydeffekter, ikke dialog, kan det være aktuelt å bruke 96 kHz eller 192 kHz samplerate for å oppnå en “slow motion”-effekt.

Andre tips:

  • Prioriter gode dialogopptak. Andre lyder kan legges på senere.
  • Lytt alltid på det du tar opp.
  • Beskytt mikrofonen mot vind.
  • Tenk på lyddesign og lydeffekter allerede når du planlegger, skriver manus og klipper videomaterialet.
  • Husk at god lyd kan redde et dårlig bilde. Motsatt fungerer det ikke like bra.

Synkronisering av ekstern lyd i Premiere Pro:

Gratis lydeffekter:

Free firearm sound effects library

Airborne sound – Free sound effects

Sonniss – blandet samling av lydeffekter fra 2016
Sonniss – blandet samling av lydeffekter fra 2017
Sonniss – blandet samling av lydeffekter fra 2018

Søkemotor for gratis lydeffekter

Programvare:

http://reaper.fm/ (med innebygd søkemotor for lydeffekter)

Soundly (Søkeprogram for lydeffekter. Søker gjennom lyder fra freesound.org)

Thomas
Latest posts by Thomas (see all)

Published by

Thomas

Thomas er lyddesigner og daglig leder hos Plosiv. Han jobber med lyd til TV, film og spill. Thomas har lydteknikerutdanning fra NISS/Norsk lydskole, bachelorgrad i informatikk og informasjonsbehandling fra NTNU og lederutdanning fra Forsvaret.